x
A Y D İ N A X L E
Döküm Sektöründe Firmamız

Firmamız 2004 yılında faaliyetlerine başlamıştır

Dökümhanemiz 500 kg’lik 2 adet İndiksiyon Eritme ocağı ile 0,5 Kg’dan 1.000 kg’a kadar dökme kapasitesine devam ettirmiş. 2019 yılında 1000 kg’lık 2 adet İndiksiyon Ergitme ocağı ile döküm kapasitesine 2 katına arttırdı. Yıllık üretim hacmi 2.000 ton olan döküm kapasitemizin 800 ton’unu yedek parça ve dingil imalatlarımızda 1200 ton’unu ise yurt içi pazarda tüketmekteyiz. Dökümhanemizde Pik, Sfero ve Çelik döküm üretimi gerçekleşmektedir. 2018 yılında üretim hattımıza eklemiş olduğumuz Derecesiz Otomatik Kalıplama makinesi ile kalıplama hızımızı 5 katını arttırdık. Firmamızın dökümhanesinde Modelhane,Spectro Analiz ve Sertlik Ölçme cihazları ile dökümdeki kaliteyi en üst düzeye çıkarmayı planlanmıştır.
Üretim
0%
Döküm adına nasıl çalışırız

Fabrikamızın ve Şirketimizin Çalışma Süreci

01
Modelhane ve Kalıplama: Dökülecek parçanın modeli üretilir. Modeller, kalıp içinde daha sonra metalin dolacağı boşlukların oluşturulması için kalıplama işlemi sırasında kullanılır. Erimiş metalin içine döküleceği kum kalıplar, modeller yardımıyla hazırlanır ve maçalar yerleştirilerek döküme hazır hale getirilir. Kalıplama, elle veya makineler yardımıyla yapılabilir.
02
Döküm ve Kalıp Bozma: İndiksiyon Ergitme ocağından yararlanılarak müşterinin isteğine göre eritilen sfero, pik ve çelik kalıplara dökülür. Kalıba dökülen metal, katılaştıktan sonra kum kalıp bozularak parça çıkarılır.
03
Temizleme: Kalıptan çıkarılan döküm parçadan yolluk, çıkıcı gibi kısımlar ayrılır. Kumlama makineleri ile yüzeyleri istenilen temizliğe getirilir.
04
Kalite kontrol: Malzemelerin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin belirli standartları sağladığının ve parça boyutlarının verilen toleranslar içinde kaldığının kontrolünden sorumludur. Kusursuz dökümlerin elde edilebilmesinin bir diğer ön koşulu da dökümhane girdi malzemelerinin istenilen kalitede olmasıdır. Boyut, yüzey, boşluk v.b. kontroller ile kimyasal ve fiziksel deneylerin yapılması ve/veya yaptırılması bu bölümün görev alanıdır.